fundacja Ambulatorium psychiatryczne
Fundacji Wspierania Rozwoju Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawietel. 22 654 02 33 ,  ul. Żelazna 76 A,  Warszawa   


        
    fundacja  Fundacja powstała w 1990 roku w celu wspierania wszechstronnego rozwoju Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie.

    CELE STATUTOWE:

   
 Fundacja realizuje swoje cele poprzez pomoc stanowioną w:

  • prowadzeniu terapii pacjentów Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie.
  • zakupie nowoczesnej diagnostycznej i terapeutycznej aparatury medycznej
  • wspomaganiu i prowadzeniu badań naukowych
  • podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników kliniki

    Od 1994 r. Fundacja prowadzi Ambulatorium w ktorym udzielane sa płatne konsultacje psychiatryczne, w tym wizyty domowe.

    W 1997 r. pracownicy Fundacji we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Warszawa Śródmieście zaczęli świadczyć usługi specjalistyczne osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Warszawa Śródmieście. Zwracają oni szczególną uwagę na trening umiejętności społecznych oraz pomoc psychologiczną mająca na celu wspomożenie osob z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu negatywnych następstw tych zaburzeń.

  Poza tym Fundacja prowadzi, istniejący już kilkanaście lat klub dla osób w podeszłym wieku z zaburzeniami psychicznymi.

   Zyski z działalności gospodarczej Fundacja w całości przeznacza na realizację celów statutowych.