fundacja Ambulatorium psychiatryczne
Fundacji Wspierania Rozwoju Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawietel. 22 654 02 33 ,  ul. Żelazna 76 A,  Warszawa   


   

    ambulatorium   Ambulatorium udziela płatnych konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych z  zakresu wszystkich zaburzeń psychicznych między innymi:

jaworska
 


  • zaburzenia snu - w tym bezsenność (a także terapia grupowa poznawczo- behawioralna bezsenności) (Terapia poznawczo- behawioralna bezsenności, CBT-I)
  • depresje
  • psychozy
  • napady paniki
  • uzależnienia (m.in. alkoholowe, od narkotyków, internetu)
  • schizofrenię
  • zaburzenia lękowe     
  • inne          
                                        

        Istnieje także możliwość wizyt domowych na terenie Warszawy.
       
       Udzielamy płatnych porad socjalnych. (m.in. pomoc w załatwianiu spraw rentowych, udzielanie wskazówek   w kompletowaniu dokumentów niezbędnych w występowaniu o rentę).
 

     
 Zatrudniamy specjalistów najwyższej klasy.   


recepta